Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Теодора Добромирова Герова


Катедра: Пародонтология и дентална имплантология
УС:
Е-поща: teodora.gerova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 233

 

Биография

Родена на 26 март 1976 г. в гр.София. Завършила Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет – София през 2001 г. От 2010 г. е асистент в катедра ОЛЧХ, Пародонтология и СОД към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.

2015 г. придобива специалност "Пародонтология и ЗОЛ"

Публикации

Член на

БЗС, Българско общество по Пародонтология и орална имплантология​