Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Гост-проф.д-р Вера Борисова Крумова д.м.


Катедра: Ортодонтия
УС:
Е-поща: Vera.krumova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 241

 

Биография

Образование и професионален път: -

1972 г. – висше образование, стоматология

Кариерно развитие и специализации:

1979 г. – специалност „Ортопедична стоматология с ортодонтия"

2005 г. – специалност „Обща стоматология"

 

Научни звания и длъжности:

1987 г. – кандидат на медицинските науки /к.м.н./

2009 г. – професор

1994-1996 г. – Зам. декан по НД на Факултета по дентална медицина-София

1996-1997 г. - Зам. декан по ЛДД на Факултета по дентална медицина-София

2004-2007 г. – Зам. декан по УД на Факултета по дентална медицина-София

2008-2013 г. - Ръководител катедра "Ортодонтия"

от 2013 година гост-професор в катедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия" към Факултета по дентална медицина и ортодонтия на Медицински университет-Варна 


Научни интереси и области, в които работи: - Ортодонтия - Проучвания върху етиопатогенезата, антропогенетиката и клиниката на деца с цепки в лицево-челюстната област.

Публикации

Научна дейност и трудове: - Общ брой публикации и научни изяви, у нас и в чужбина, цитирания - 101 - Авторство и съавторство в монографии и учебници - 3 - Проекти - 3 - Награда за научна дейност - 2 - Участие в ред. колегии - 2 

Член на

​СРК на БЗС, БНСД, БОО