Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Цветелина Илиянова Борисова – Папанчева д.м.


Катедра: Консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: tsvetelina.borisova@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677234

 

Биография

25.05.1982 г.родена в гр. София.
  • 2006 г. – завършва Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет – София.
  • 2008 г. –  асистент в катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина“ към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.
  • 2013 г. – асистент в катедра „Kонсервативно зъболечение и орална патология“  към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – гр. Варна. Административен асистент.
  • 2013 г. – придобива специалност по Oперативно зъболечение и ендодонтия.
  • 2014 г. – зачислена за специализация по "Обща дентална медицина"
  • 2015 г. – защитава дисертационен труд на тема: “ Оздравителни процеси на периапикални възпалителни  изменения от ендодонтски произход след ретрограднозапълване ”и придобива ОНС „Доктор“.
Ръководител на един специализант.

Публикации

Има 15 публикации и 3 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на кариесологията и ендодонтията.
Цитирания – 3 бр.
Специализации в чужбина – Швейцария, 2014 г; Италия, 2015 г.
Оpinion leader за България на фирмата Tokuyama Dental – Япония
Сертифициран лектор на Dentsply Maillefer

На​учни публикации​

Отворен достъп

Член на

БЗС, БНДДМ