Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Десислава Илиева Гешева


Катедра:
УС:Медицински козметик
Е-поща: desislava.gesheva@mu-varna.bg, desi.gesheva@abv.bg
Телефон: 0898727253

 

Биография

​Родена на 07.09.1971г. в гр.Варна
Завършва ШУ"Епископ Константин Преславски"  през 2001г. със специалност "Български и руски език"-ОКС "Магистър".През 2009г. завършва Медицински колеж гр.Враца към МУ-София със специалност "Медицински козметик" и придобива правоспособност по "Медицинска козметика".
От 2012г. е преподавател в Медицински колеж към МУ-Варна.

Публикации

Член на