Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Димитър Иванов Групчев


Катедра:
УС: Медицински оптик
Е-поща: Dimitar.Grupchev@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050

 

Биография

Публикации

Член на