Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Маргарита Никова Станчева


Катедра:
УС:Медицински козметик
Е-поща: margarita.stancheva@mu-varna.bg / margaritastancheva2012@abv.bg
Телефон: 0899 028 038

 

Биография

Родена на 30.03.1958г. в гр.Балчик.

През 1980г.завършва Полувисш медицински институт N 3 гр.София със специалност ,,Медицински козметик" и придобива правоспособност по ,,Медицинска козметика".
През 1998г.завършва Технически университет-Варна специалност,,Екология и опазване на околната среда" с ОКС-,,Магистър" с професионална квалификация ,,Еколог".
От 2011г. е преподавател в Медицински колеж към МУ-Варна.

Публикации

Член на