Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. Мариана Живкова Йорданова доктор

гр. Варна, бул. “Цар Освободител” 84


Катедра:
УС:Рентгенов лаборант
Е-поща: mariana.kupenova@mu-varna.bg
Телефон: +359888292010

 

Биография

Родена на 10.08.1962 г. в гр. Варна. През 1982 год. завършва  в ИПЗКССО – Пловдив по специалност “Рентгенов лаборант”.  През 2000 год. придобива степен “Бакалавър” по специалност “Здравни грижи “ в Медицински университет – София, а през 2002 год. придобива образователно–квалификационна степен “Магистър по Педагогика” в Софийски университет “Св. Климент Охридски.  През 2012 год. завършва втора магистърска степен по „Управление на здравните грижи“ към Медицински университет - Варна От 2002 год. и понастоящем е преподавател в Медицински колеж към Медицински университет - Варна в  УС “Рентгенов лаборант”.


Публикации

Има 8 публикации и участие в 6 конгреса, 3 международни симпозиума в областта на образната диагностика, радиационната защита в медицината и 4 участия и публикации в областта на медицинската педагогика.

Научни публикации

Отворен достъп


Член на

БАР, БАПЗГ и ЕSR.