Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Румен Димитров Радев


Катедра:
УС:Зъботехника
Е-поща: rumen.radev@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Роден на 14.12.1954 година в с. Оборище, обл. Варна. През 1976 година завършва ОМУ „Д-р Н. Николаев” гр. Варна , специалност – зъботехник. През 1977 година завършва курс преквалификация за получаване на полувисше образование. През 1989 година завършва Институт за учители по практика гр. Сливен и получава учителска правоспособност. През 2006 година получава образователно-квалификационна степен бакалавър по здравни грижи в МУ „Проф. д-р П. Стоянов” гр. Варна.

Има над 10 участия в курсове и семинари в областта на технологията на зъбопротезните конструкции.

Публикации

Член на