Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Станислава Милчева Мавродинова

гр. Варна, бул. “Цар Освободител” 84


Катедра:
УС:Рентгенов лаборант
Е-поща: stanislava.mavrodinova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Родена на 23.12.1977 год. в гр. Варна. През 1999 год. завършва Медицински колеж - Пловдив по специалност “Рентгенов лаборант”. През 2003 год. придобива образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалността “Социални дейности” към ВТУ „Кирил и Методий“, а през 2008 год. придобива образователно-квалификационна степен “Магистър” по “Обществено здравеопазване” към МУ - Варна. От 2009 год. и понастоящем е преподавател в УС  ’’Рентгенов лаборант’’ при Медицински колеж към МУ - Варна.

Публикации

Има 2 публикации и участие в множество конгреси и международни симпозиума в областта на образната диагностика и радиационната защита в медицината

Научни публикации​

Член на

БАПЗГ