Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. Елена Крайчева Иванова


Катедра:
УС: Рехабилитатор
Е-поща: elena.ivanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

 

Родена в гр. Шумен, къдено завършва средното си образование в ПМГ „Нанчо Попович“ през 1991г., а през през 1994 г. и полувисш медицински институт със специалност Медицинска сестра”. Има две магистърски степени - по „Кинезитерапия (Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2000) и по „Управление на здравните грижи“ (МУ – Варна, 2013). От 2001 до 2006 г. е асистент в Медицински колеж гр. Добрич, а от 2006 г. е асистент в УС „Рехабилитатор” в Медицински колеж към Медицински университет гр. Варна.

Публикации

Член на

Асоциацията на Физиотерапевтите в България.