Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​

Ас. Николай Светославов Недев

​​Заместник Директор Медицински Колеж - Варна


Катедра:
УС:Рехабилитатор
Е-поща: nikolay.nedev@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 261​​​​

 

Биография

Роден  на 23.11.1982 г. в гр. Провадия, обл. Варна. Завършва специалност "Кинезитерапия" през 2005 г в Русенски университет „Ангел Кънчев"  и "Здравен мениджмънт" в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" - Варна  през 2007г.
От 2009г. е асистент в УС „Рехабилитатор" в Медицински колеж към Медицински университет гр. Варна. От 2015 г. Зам. Директор на Медицински колеж.

Публикации

Член на

Асоциацията на Физиотерапевтите в България (АФБ).