Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. Светлана Гогова Попова доктор

гр. Варна, 9000; бул. „Цар Освободител 84; Медицински колеж


Катедра:
УС:Инспектор по обществено здраве и социални дейности
Е-поща: svetlana.popova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Родена на 18.07.1965г. в гр. Дупница, Софийска област. 

Професионален опит: Асистент С. Попова, дм има 21 години трудов стаж в системата на Държавния здравен контрол като държавен здравен инспектор в Дирекция „Здравен контрол” (РИОКОЗ/ ХЕИ –Варна), а от 2009 г. е преподавател в Медицински колеж – Варна, УС „Инспектор по обществено здраве и социални дейности”.

Придобити специалности: Магистър по Психология /2005 г./, Специализация „Приложна психология” и СДО по Когнитивно – поведенческа психотерапия; магистър по Управление на здравните грижи /2010 г./;  бакалавър по Социални дейности и специалист „Здравен инспектор”.

Публикации

През 2014 г. защитава дисертационен труд на тема „Личностни ресурси за по-високи нива на субективно благополучие и промоция на здравето”. Има над 20 публикации в чужди и национални научни издания и 13 участия в научни форуми, в това число – международни, и съвместно със студенти от УС.
Научни публикации

Член на

Алианс Франсез - Варна