Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. д-р Добрин Николаев Паскалев д.м.


Катедра: Медицински колеж
УС:Медицински лаборант
Е-поща: dobrinpaskalev@yahoo.com / dobrin.paskalev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 287, 052/ 287 296

 

Биография

Роден на 25.12.1954 г. в гр. Варна. Завършил медицина във ВМИ – Варна през 1980 г. От същата година е асистент в Клиника по гастроентерология и хематология, а от 1981 г. - в Клиника по нефрология и диализа. Придобити специалности: вътрешни болести (1985 г.); нефрология (1988) и здравен мениджмънт (2002 г.). Хабилитиран за доцент (2004 г.). През 1995 г. защитава дисертационен труд на тема „Хронична хемодиализа и човешки рекомбинантен еритропоетин – някои ефекти върху организма, свободно-радикалните процеси, антиоксидантната система и електролитите в еритроцитите“.

Публикации

Има над 110 публикации и 40 участия в научни конгреси. Основните научни разработки са в областта на нефрологията, хемодиализата, плазмаферезата и история на медицината.

Научни публикации​

Член на

БЛС, СУБ-клон Варна, Българска Бъбречна Асоциация (ББА), Варненско дружество по история на медицината (ВДИМ), Европейска бъбречна асоциация – Европейска асоциация по диализа и трансплантация (ERA-EDTA).