Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. фарм. Момчил Константинов Ламбев


Катедра:
УС:Помощник фармацевт
Е-поща: momchil.lambev@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

​Роден на 19.06.1990г. в гр. Нови пазар, обл. Шумен. През 2009г. завършва средното си образование в гр. Нови пазар – СОУ „Васил Левски" (природоматематически профил).През 2014г. завършва висшето си образование в Мед. университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" гр. Варна, Факултет по Фармация.През 2015г. започва работа като асистент в УС „Помошник-фармацевт" към Мед. колеж - Варна, асистент по „Технология на лекарствените форми и биофармация".

Публикации

Член на

​Член  на БФС.