Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. Донка Панайотова Николова


Катедра:
УС:Рехабилитатор
Е-поща: donka.nikolova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Ас. Донка Николова е родена през 1968 г. в гр. Нови Пазар. Професионалната й квалификация е в специалностите „Рехабилитация" („професионален бакалавър" по специалността „Рехабилитатор" - ИПЗКССО „Д-р П. Бешев"–Плевен, 1989)  и  „Психология" („бакалавър" - ВСУ „Черноризец Храбър", 2006 и  Магистърска степен по Приложна психология - ВСУ „Черноризец Храбър", 2007). Провела е квалификационни курсове по мануален лимфен дренаж, арт-терапия, когнитивно поведенческо консултиране, тематично-аперцептивен тест (ТАТ), психодиагностика на личностови разстройства (FF, MMPI-2, SWAP-200, PDM).

През 2015 г. е избрана за асистент в УС по Рехабилитация, МК на МУ-Варна. Преподава зонотерапия, кинезитерапия в хирургията и  оздравителна гимнастика.

Публикации

Член на

Асоциацията на Физиотерапевтите в България (АФБ)