Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Цветелина Ивова Михова


Катедра:
УНС:Медицински оптик
Е-поща: Tsvetelina.Mihova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Публикации

Член на