Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Цветелина Ивова Михова


Катедра:
УС:Медицински оптик
Е-поща: Tsvetelina.Mihova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

19.07.2007 -  завършва Технически университет – гр.Варна със специалност Компютърни системи и технологии;

23.06.2009 - завършва НПГПТО „М.В.Ломоносов" – гр.София със специалност Техник по очна оптика;

От 2005г. работи като оптик;

От 2014г. работи като преподавател по практика към ОКС „Медицински оптик";

Владее английски и немски език.

Публикации

Член на