Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Доц. Гергана Бончева Ненова доктор


Катедра:
УС:Рехабилитатор
Е-поща: geri_nenova@yahoo.com
Телефон: 052/677-050

 

Биография

​Родена в гр. Русе през 1975 г. Завършва специалност ОКС „Магистър по Кинезитерапия" в Русенски университет „Ангел Кънчев" през 1999 г. и магистратура по „Здравен мениджмънт" към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна през 2014 г.  От 2011 г. е кинезитерапевт в Отделение по Ортопедия и травматология на МБАЛ „Св. Марина" – Варна, а от 2016 г. е асистент в УС „Рехабилитатор" на МК на МУ-Варна. 

Публикации

Член на

​Асоциацията на физиотерапевтите в България (АФБ).