Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Сектор учебна дейност

​Организатори учебна дейност

Мариела Иванова Данаилова-Дахуи
тел: +359 52 677 270
вътр. 2270


Розалина Кирилова Георгиева
тел: +359 52 677 265
вътр. 2265


Добринка Николаева Тилева
тел: +359 52 677 285
вътр. 2285

Ива Цветанова Цанева-Петкова
тел: +359 52 677 279
вътр. 2279
Е-mail: iva.caneva@mu-varna.bg​