Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Деница Иванова Димитрова


Катедра:
УС:Медицински козметик
Е-поща: denitsa.dimitrova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

​Родена на 7. 4. 1982г. в гр. Добрич.
Завършила Русенски университет „ Ангел Кънчев” през 2004 г. специалност „ кинезитерапия”. Придобита магистърска степен по Кинезитерапия през 2005 г. в Русенски университет „ Ангел Кънчев”. През 2014 г. завършва Медицински колеж – Варна, специалност „ медицински козметик”. От 2014 г. е преподавател в УС „ Медицински козметик” в Медицински колеж към Медицински университет гр. Варна.

Публикации

Член на