Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. Яни Георгиев Шивачев


Катедра:
УС: Рехабилитатор
Е-поща: qni.shivachev@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

​Роден в гр. Варна, където завършва средното си образование в IV ЕГ „Фредерик Жолио – Кюри" с испански и английски език (2009), а през 2012 г. - Медицински колеж – гр. Варна  със специалност „Рехабилитатор". Защитава магистърска степен по „Кинезитерапия" (НСА ,,Васил Левски'', 2014). От 2015 г. е избран за асистент с конкурс  в УС „Рехабилитатор" в Медицински колеж към Медицински университет гр. Варна. Провел допълнителна специализация по мануален лимфен дренаж. Преподава лечебен класически масаж, кинезиология, патокинезиология и кинезитерапия при вътрешни болести и неврологични заболявания.​

Публикации

Член на

Асоциацията на Физиотерапевтите в България.