Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. Станислава Мартинова Богомилова


Катедра:
УС:Рехабилитатор
Е-поща: stanislava.bogomilova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

​Родена  на 19.01.1988 г. в гр. Варна. Започва образованието си като „професионален бакалавър" по специалността "Рехабилитатор" (МК на МУ-Варна, 2009), а понастоящем е магистър по специалността "Кинезитерапия" (НСА „Васил Левски" – София, 2011). Провела е квалификационни курсове по мануален лимфен дренаж. От  2014 г. е асистент в УС по Рехабилитация на МК на МУ-Варна с преподаване на лечебен масаж и кинезитерапия. ​

Публикации

Член на

Асоциацията на Физиотерапевтите в България (АФБ).