Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Светлана Трифонова Трифонова-Ласкова


Катедра:
УС:Медицински козметик
Е-поща: svetlana.trifonova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Родена на 08.05.1973г. в гр. Варна. 

Завършила ВСУ "Черноризец Храбър" гр.Варна през 1998г. специалност Социални дейности. През 2003 г.  придобита магистърска степен Социални дейности, ВСУ "Черноризец Храбър" гр. Варна . От 2013 г. е преподавател в УС „ Медицински козметик" в Медицински колеж към Медицински университет гр. Варна. 

Публикации

Член на