Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Наталия Миладинова Рашева


Катедра:
УС:Зъботехник
Е-поща: Nataliya.Rasheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

​Родена на 29.11.1991 година в град Добрич. Завършва Медицински колеж Варна през 2015 година, специалност „Зъботехника."  Участвала в научна сесия, свързана със зъботехниката и фармацията. Работи като зъботехник към Факултет по дентална медицина при МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов" от 2015 година.​

Публикации

„Някои съвременни опорно-задръжни елементи , използвани при частичното протезиране" , сп. „Варненски медицински форум", бр.3,  2014 година.​

Член на