Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Гл. ас. Ненко Маринов Цветков доктор


Катедра:
УС: Зъботехника
Е-поща: nenko.tsvetkov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Роден на 9.8.1964 година в гр. Девня, общ. Варна. Завършва специалност зъботехника в ПМИ – Варна през 1990г. От 1995 година е преподавател в УС „Зъботехник” на МК – Варна към МУ – Варна. През 2000 година придобива бакалавърска степен по „Здравни грижи” във ВМИ – Пловдив.

Има 10 участия в курсове и семинари в областта на технологията на зъбопротезните конструкции.

Публикации

Член на