Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ac. Яна Тошкова Тошева


Катедра:
УС: Инспектор по обществено здраве
Е-поща: Yana.Hristova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Публикации

Член на