Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Десислава Николаева Александрова-Иванова


Катедра:
УС: Помощник фармацевт
Е-поща: Desislava.Aleksandrova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Родена на 08.02.1993г. През 2012г. завършва средното си образование в ПМГ „Никола Обрешков“, профил биология и химия, в гр. Казанлък. Завършва Медицински Колеж – Варна през 2015г. специалност „Помощник – фармацевт“. От 2015г. работи като лаборант в УС „Помощник – фармацевт“, Медицински Колеж  – Варна. През 2018г. придобива бакалавърска степен по „Управление на здравните грижи“ към Факултет по обществено здравеопазване, МУ – Варна. През 2018г. започва работа като преподавател към УС „Помощник – фармацевт“. Към момента се обучава в магистърска програма „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“ към ФОЗ, МУ – Варна.

Публикации

Има 6 публикации и участия в научни сесии и конференции.

Член на