Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Нела Георгиева Калпакчиева


Катедра:
УС: Зъботехник
Е-поща: Nela.Kalpakchieva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Родена на 15.04.1976 год. в гр. Разград. През 2012 г. завършва висше образование в  Медицински колеж – гр. Варна, специалност „Зъботехник“. През 2018 г. придобива образователна и квалификационна степен „бакалавър “ по специалността „Управление на здравните грижи“ , в Медицински Университет – гр. Варна.  От 2014 г. до 2018 г. е хоноруван преподавател  в Медицински колеж – гр. Варна и води  упражнения по дисциплините „Анатомия и морфология на зъбите“, „Технология на зъбните протези“ и „Материалознание“.

Публикации

Член на