Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Арпине Дикран Киркорова


Катедра: Клинични медицински науки
УНС:Вътрешни болести и неврология
Е-поща: arpine.kirkorova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 350

 

Биография

Родена на 19.09.1970  в гр. Варна. Завършил Медицина в Медицински университет - Варна през 1995 г. От 2008 г. е асистент по Вътрешни болести към Катедра по Клинични медицински науки, Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна. Придобити специалности: Спешна медицина (2004 г.).

Публикации

Член на

БЛС