Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

l​

Доц. д-р Николай Владимиров Цонев


Катедра: Пропедевтика на вътрешните болести
УС:
Е-поща: nikolay.conev@mu-varna.bg; nikolay_conev@yahoo.com
Телефон: +359 52 677 050

 

Биография

Д-р Николай Владимиров Цонев завършва средно образование ПМГ „Св. Климент Охридски" – град Силистра с профил Биология. През 2002 г. завършва Икономически университет – Варна - бакалавър икономист, специалност Стокознание. През 2009 г.  се дипломира като лекар в МУ – гр. Варна, специалност „Медицина". През 2015 г. има призната специалност  – „Медицинска онкология". 

През 2010 г. започва работа (като специализант) в клиниката по Медицинска онкология, МБАЛ „Св. Марина" – Варна, където и по настоящем работи като лекар онколог. От 2014 г. е назначен като хонорован асистент в катедра „Пропедевтика на вътрешните болести" към Медицински университет – Варна, а от 2017 е редовен асистент.

През 2016 г. получава титла "Доктор" по научна специалност Медицинска онкология на тема: „Микрорибонуклеинови киселини miR-17, miR-21, miR-29a и miR-92 като потенциални маркери за оценка на риск от рецидив след адювантна химиотерапия при пациенти с карцином на колон".

Д-р Николай Цонев има редица участията в различни мастеркурсове на Европейското Училище по онкология (ESO), както и курсове за продължаващо медицинско обучение към  ESMO и др. сред които са Qualification Course/Seminar on Organization, management and conduct of a clinical trial, November 2012, специализиран курс за Антиангиогенезно лечение, Белгия (2014), Антиангиогенни терапия при рецидивирал платина-чувствителен карцином на яйчник и Мастерклас по Молекулярна Онкология, Прага, Чехия през 2015.

Публикации

Д-р Цонев е автор на над 21 пълнотекстови публикации в България и чужбина, като първи автор има цитати във водещи научни международни списания. Представя резултати от собствено проучване на престижен международен конгрес ESMO Копенхаген (2016). 

Член на

​Член е на ESMO и е индексиран автор на J-Stage (Japan science and technology information aggregator).