Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Николай Владимиров Цонев


Катедра: Пропедевтика на вътрешните болести
УНС:
Е-поща:
Телефон: +359 52 677 050

 

Биография

Публикации

Член на