Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. д-р Ралица Делянова Попова

МБАЛ „Св. Марина“
гр. Варна, бул. “Христо Смирненски” 1


Катедра: Образна диагностика и лъчелечение
УС:
Е-поща: ralitsa.popova@mu-varna.bg
Телефон: +359883303234

 

Биография

Родена на 18.03.1986 год. в гр. Варна. През 2004 г. завършва Първа Езикова Гимназия - Варна с профил английски език. През 2010 год. се дипломира като магистър по медицина в МУ – Варна. От 2011 год. е докторант към Медицински университет – Варна, катедра "Образна диагностика и лъчелечение", а от 2012 год. е преподавател в МК – Варна към УС "Рентгенов лаборант" и лекар-специализант в отделение по "Образна диагностика" на МБАЛ "Св. Марина". От 2016 г. е преназначена като асистент към катедра "Образна диагностика и лъчелечение" на МУ-Варна.

Публикации

Член на

БАР и ESR