Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​

Гл. ас. д-р Севда Симеонова Михайлова - Милева д.м.

гр.Варна Инфекциозна клиника, МБАЛ “Св. Марина” ЕАД, бул.”Цар Освободител” №100


Катедра: Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология
УС:Инфекциозни болести и паразитология
Е-поща: sevda.mileva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 710

 

Биография

Родена на 06.12.1974 г. в гр. Варна. Завършила медицина в МУ "Проф. д-р П.Стоянов"- гр. Варна през 1999 г. От 2005 г. е асистент в УС по инфекциозни болести. Придобита специалност по инфекциозни болести през 2007 г.
         
През 2015 година защитава дисертация на тема: „Оценка на цинковия статус на деца в ранна възраст с остра диария и ефективност на допълнителната терапия с цинк" и придобива научна степен „доктор".        

Публикации

Има над 15 публикации и участия в научни прояви у нас и в чужбина. Научните и интереси са главно в областта на чревните инфекции с диариен синдром в детска възраст. 

Научни публикации 

Член на

БДИБ и БЛС