Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Александър Максимов Сандулов


Катедра: Хирургични болести
УС: Урология
Е-поща: A.Sandulov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Публикации

Член на