Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Проф. д-р Александър Иванов Хинев д.м.


Катедра: Хирургически болести
УС:Урология
Е-поща: ahinev@yahoo.com; alexander.hinev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 621

 

Биография

 

Роден на 02.06.1957 г. в с. Н. Козлево, Шуменско. Завършил е Английска езикова гимназия във Варна и медицина във ВМИ - Варна, през 1984 г. Има придобити специалности по урология и онкология и диплома по здравен мениджмънт.

Кариерата си започва като клиничен ординатор в Урологична клиника - Варна (1984-1987 г.). През 1988г. е избран за научен сътрудник към същата клиника. През 1996 г. защитава кандидатска дисертация на тема: „Прогноза и метафилактика на суперфициалните тумори на пикочния мехур", с научни ръководители доц. Денчев и проф. Патрашков. Хабилитира се за доцент през 2000 г., а за професор – през 2013 г. Основните му научни разработки са в областта на онкоурологията, ендоурологията, андрологията и бъбречната трансплантация. Внедрил е в практиката много нови диагностични и лечебни методи.

Специализира в: Германия /1994 г./, Франция /1998 и 2007 г./, Швеция /1999 г./, Египет /2001 г./, Япония /2003 - 2004 г./, Швейцария /2008 г./, Великобритания /2010, 2011 и 2013 г./, Италия /2013 г./ и др. Активно работи в сферата на онкоурологията, реконструктивната урология, лапароскопската урология, андрологията и бъбречната трансплантация, като основните му научни разработки са в същите области. Внедрил е в клиничната урологична практика редица нови диагностични и лечебни методи. Има признати три рационализации.

Академични награди: "Хипократов" златен медал, МА София /1983 г./; Национална награда на MSD за млади учени /1995 г./; Втора награда на XIV-я Българо-Баварски урологичен симпозиум, Аугсбург, Германия /1996 г./; Национална награда "Медик на годината '2000" /2000 г./; Награда за най-добра презентация в научната сесия по Нефрология и Урология и Трета награда „Zondek" на ХІХ-та Европейска Студентска конференция, Берлин, Германия /2008 г./; Трета награда „Richard Wolf" на 4-я EAU конгрес за страните от Югоизточна Европа, Тирана, Албания /2008 г./; Втора награда „Karl Storz" на 5-я EAU конгрес за страните от Югоизточна Европа, Белград, Сърбия /2009/; Награда „Варна" – Годишна награда на община Варна за заслуги в провеждането на бъбречни трансплантации /2010 г./; Номинация за "Лекар на годината '2011" и почетен знак на Българския Лекарски Съюз /2011 г./; Награда за най-добър постер на 5-я Уро-онкологичен Зимен Конгрес, гр. Скопие, Македония; Награда „Варна" – Годишна награда на община Варна за цялостно научно творчество /2014 г./.

Публикации

 

Автор е на 4 монографии; участва в написването на 16 учебника и 18 научни сборника. Има над 100 статии в авторитетни наши и чужди научни списания и повече от 200 участия в национални и международни научни форуми. Автор е на три рационализации.

Член на

Член на редколегиите на сп. „Андрология", „Уронет", „BAYU Media", "Scripta Scientifica Medica", "Forum Nephrologicum", "Biomedical Reviews" и на сп. „Асклепийон" /Русия/. Бил е Секретар на Българското урологично дружество и Национален консултант по урология. Почетен член на Българската андрологична асоциация и на Българското дружество по клетъчна биология. Член на Европейската и Американската урологична асоциация и на Международното урологично дружество.