Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​

Доц. д-р Антон Йорданов Тонев д.м.

гр. Варна, бул. "Хр. Смирненски" №1, УМБАЛ "Св. Марина", Първа клиника по хирургия


Катедра: Обща и оперативна хирургия
УС:
Е-поща: anton.tonev@mu-varna.bg
Телефон: 052/978 657

 

Биография

През 2009 г., след спечелен конкурс е назначен като редовен асистент в Катедра по обща и оперативна хирургия към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна.

През 2013г. защитава дисертационен труд на тема „Комплексен подход за откриване, стадиране и ендоскопско радикално лечение на ректални аденоми и ранни аденокарциноми" и придобива образователно-научна степен „Доктор".

Преподава „Пропедевтика на хирургията" и „Клинична хирургия"- лекции и упражнения на студенти по медицина– българоезично обучение и студенти по медицина – англоезично обучение

 

Специализирал е:
 • висцерална хирургия  –  Аугсбург, Германия;
 • ендоскопска и мини-инвазивна хирургия –  Франкфурт, Германия,
 • ендоректална мини-инвазивна диагностика и хирургия –  Сеул, Южна Корея;
 • микро хирургия на ректум –  Форт Лодърдейл, САЩ;
 • мини-инвазивна и ендоскопска хирургия на хепатобилиарната система – Амстердам, Холандия;
 • ехо-ендоскопия – Париж, Франция.
 
Извършва: 

 • 3D (три-измерна) Лапароскопска (безкръвна) резекция/отстраняване на дебело и пр​аво черво;
 • 3D Лапароскопски (безкръвна) операции при слабинни и пъпни хернии;
 • 3D Лапароскопска (безкръвна) операция за отстраняване на жлъчен мехур;
 • Ендоскопска (неоперативна) екстракция на конкремент (камък) от жлъчните пътища (ERCP);
 • Ендоскопска ендоехография на горен и долен отдел на гастроинтестинален тракт.
 • Мини-инвазивна хирургия на ректум  и анален канал – ранни карциноми, полипи, хемороиди, фисури.

 

Публикации

Научната му дейност е представена от 198 научни статии и съобщения в страната и чужбина, от  които 47 в пълен обем, 16 публикувани в суплементи на списания, 122 участия с доклади на научни форуми като активен участник, провеждани в Румъния, Сърбия, Турция, Египет, Тайланд, Гърция, САЩ, Русия, Холандия, Сингапур. Личният му Impact factor е 52, а общият – 89. Цитиран от 43 автори от страната и чужбина.

Научни публикации

Отворен достъп​

Член на

 

 • Членува в Български лекарски съюз;
 • Българско хирургично дружество;
 • Съюз на учените в България.​