Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Антон Леваневски Динков


Катедра: Пропедевтика на вътрешните болести
УС:
Е-поща: Anton.Dinkov@mu-varna.bg
Телефон: 052 / 978 337

 

Биография

Роден съм на 13.10.1973г. в гр.Балчик. Средното си образова-ние съм завършил през 1991г. в гр.Варна. Висше  образование - МУ“ Проф.д-р Параскев Стоянов“ през 1997г.
Работил съм в ЦСМП- Шумен / 1997-1999г./, МБАЛ “В.Прес-лав“/2000-2007г./ , МБАЛ към ВМА- Варна/2008-2013г./,от м.10.2013г. в УМБАЛ“ Св.Марина“- Варна.
В Катедра по Вътрешни болести съм от 01.2015г., а от 2016г. - редовен асистент към Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“.
Имам придобита специалност „Вътрешни болести“- м.01.2018г. Специализирам „Кардиология“ в УМБАЛ“Св.Марина“.
Притежавам професионална квалификация по ВСД „Конвенцио-нална абдоминална ехография в гастроентерологията и повърхностни структури“-първо ниво.
Владея  английски и руски  език.

Публикации

Член на