Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Антон Леваневски Динков


Катедра: Пропедевтика на вътрешните болести
УС:
Е-поща: Anton.Dinkov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677-050

 

Биография

Публикации

Член на