Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян д.м.н.

​ гр. Варна 9010, ул. „Хр. Смирненски" № 1, МБАЛ „"Света Марина"-Варна, IКНБ


Катедра: Нервни болести и невронауки
УС:
Е-поща: ara.kaprelyan@mu-varna.bg / arakapri07@yahoo.co.uk
Телефон: +359 52 978 313

 

Биография

Специалност: нервни болести (1993 г.). Образование: научно звание: „Професор" (2013 г.); „Доцент" (2008 г.); образователна и научна степен „Доктор" (2005 г.); висше, ВМИ - Варна (1988 г.), средно І ЕГ с преподаване на английски език - Варна (1980 г.). Следдипломни квалификации и специализации: 1990-1992 г. дългосрочна специализация по невроонкология и клинична имунология, Институт на следдипломна квалификация - Братислава, Словакия; 1994 г. дългосрочна специализация по неврология, експериментална и клинична имунология, Университетска болница „Тел Ашомер" - Тел Авив, Израел; 1994 г. - индивидуално обучентие по флоуцитометрична диагностика, ВМА-София; 1999 г. - международен курс по отоневрология - Маастрихт, Холандия; 2001 г.- курс по клинична епилептология към Европейската академия по епилепсия- Атина, Гърция; 2003 г. - курс по клинична невроимунология в Европейското училище по невроимунология- Барцелона, Испания; 2003 г. - Първи международен курс на MDS – Лисабон, Португалия; 2005 г.- индивидуално обучение по електрофизиология - София; 2005 г. - обучение по здравен мениджмънт и организация и управление на здравеопазването към Факултет обществено здравеопазване, МУ-Варна; 2009 г. - студент Магистърска програма „Здравен мениджмънт", МУ-Варна. Преминал курсове на обучение по: проблемите на болката към Централната Европейска академия за болка, Европейската специализирана програма за лечение на Паркинсонова болест, Академията „Мозъчно-съдови заболявания", Европейската „Октафарм" Академия по проблемите на невромускулните заболявания. Професионален стаж: Ръководител катедра по Нервни болести (2012 г.); Член на Консултативния съвет - Началник Направление Неврологични клиники (2012 г.); Началник Първа клиника по нервни болести (2010 г.); УМБАЛ „Св. Марина" - Варна (от м.05.1993 г. до момента); НК, Факултетска болница - Добрич (м.11.1988 - м.04.1993 г.). Професионална активност: Член на специализирана Лечебно-контролна комисия към УМБАЛ „Св. Марина"; Председател на ескпертни университетски комисии към Националната здравно-осигурителна каса по Паркинсонова болест, Множествена склероза, Епилепсия и Болест на Алцхаймер; Консултант към Центъра по Множествена склероза и кабинета по Паркинсонова болест при УМБАЛ „Св.  Марина"; лектор на водещи чуждестранни фармацевтични компании в областта на невродегенеративни заболявания, множествена склероза, епилепсия, болкови синдроми и др.; преподавател по обща и специална неврология към МУ-Варна; лектор в обучителни курсове на Европейската федерация на неврологичните дружества и Европейската асоциация по невроонкология; гост-лектор в Националния център по ракови заболявания - Братислава, Словакия и в Университетската болница „Тел Ашомер" - Тел Авив, Израел; участие в над 60 научни публикации у нас и в чужбина; в над 100 национални и международни конгреси (САЩ, Англия, Италия, Германия, Испания, Франция, Австрия и др.); рецензент на престижното американско списание „Journal of Neuroimaging"; участие в международни проекти за клинично приложение на нови лекарствени средства в областта на епилепсията, Паркинсоновата болест, болестта на Алцхаймер, множествена склероза и др. Социални умения: Участие в дейността на Асоциациите на болните от Множествена склероза, Паркинсонова болест и Болест на Алцхаймер. Организационни умения: Учредител и Зам. Председател на Българската Асоциация по Невроонкология (БАНО); организатор на І, ІІ, ІІІ и ІV международни срещи на БАНО и на годишните международни асамблеи на Интернационалната медицинска асоциация „България".

Публикации

​Научни публикации​

Отворен достъп

Има над 250 публикации и участия в национални и международни научни форуми, посветени на съвременната диагностика, диференциална диагноза, лечение и прогноза при болни с неврологични заболявания. Самостоятелен автор е на 1 монография, съавтор - на 4 монографии и учебници, както и на оригинална компютърна програма за база данни на невроонкологично болни. Проф. Капрелян е канен като гост-лектор в чужбина и взема участие в организирането и провеждането на обучителни курсове, кредитирани от Европейската федерация на неврологичните дружества и Европейската асоциация по невроонкология.

Член на

Български лекарски съюз, Българско дружество по неврология, Българско дружество по главоболие; Българска асоциация за двигателни нарушения; Интернационалната медицинска асоциация „България“; Българската асоциация по епилепсия; Българската Асоциация по невроонкология; Европейската федерация на неврологичните дружества (EFNS) и невроонкологичния панел на  EFNS; Дружеството по двигателни нарушения (MDS); Европейската асоциация по невроонкология (EANO); Редакционната общност на международното медицинско издание „BRAINLINK – Learning in Cases”; Асоциацията на българите по света; Rotary International, Международният орден на Анизетиерите.