Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Проф. д-р Бранимир Николов Каназирев д.м.


Катедра: Пропедевтика на вътрешните болести
УС:
Е-поща: branimir.kanazirev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 302 851

 

Биография

Роден на 04.12.1952 г. в гр. Варна. Завършва Езикова гимназия (английски език) във Варна и медицина през 1979 г. В МУ – Варна. Придобва специалност вътрешни болести през 1984 г. И кардиоревматология през 1986 г. Постъпване на работа като асистент в Медицински университетарна, в Катедрата по Вътрешни Болести - филиал Добрич през 1979 г., от 1982 г. - в Катедрата по Пропедевтика на Вътрешни Болести - Варна. Проведени специализации и индивидуални обучение в Националния Център по сърдечно-съдови заболявания- по ехокардиография при проф. Ц. Кътова през 1983 г., през 1984-85 г. по инвазивна кардиология при проф. Ана Савова и доц. Божидар Финков. През 1994 проведена специализация в Медицински Център - гр. Олбъни при проф. Х. Соуса и проф. Брайсблат, САЩ по интервенционална кардиология. През 2000 проведено обучение в Националния Център по сърдечно-съдови заболявания по трансезофагеална ехокардиография и стрес ехокардиография при проф. Криастиан Зайлер. Проведен курс по компютър-томографска коронарна артериография във Виена 2008 г. Разработва проблеми, свързани с левокамерната функция на сърцето при хипер- и хипотиреоидизъм; деснокамерната функция при ХОББ, левокамерната функция при онкологично болни. Внедряване на методики в областта на инвазивната и неинвазивна кардиология и ехокардиографията в Катедрата по пропедевтика на вътрешни болести. Защитена дисертация "Доктор по медицина" през 2012г.

Публикации

Член на

Дружествата по кардиология и ехокардиография, Дружеството на кардиолозите в България, Европейската Асоциация по кардиология, член на работната група по сърдечна недостатъчност работната група по ехокардиография на Европейската асоциация по кардиология. Диплома за призната специалност по кардиология от Европейската Асоциация по кардиология.