Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Христо Бойчев Попов


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:
Е-поща: hristo.popov@mu-varna.bg
Телефон: 052/978 272

 

Биография

Роден през 1986 г. в гр. Провадия, където завършва СОУ „Димитър Благоев” с природоматематически профил. През 2011 г. завършва Медицински университет Варна. От октомври 2011 г. е назначен като ординатор в Клиниката по клинична патология на  МБАЛ “Света Марина” Варна, а през месец февруари е избран за асистент в Катедрата по обша и клинична патология при Медицински университет Варна. Научни интереси в областта на туморната патология.

Публикации

Научни публикации​

1. Хачмериян М, Р Ралчева, В Стоянов, И Синигерска, К Калчев, Х Попов, Д Константинова, Л Ангелова. Ганглиозидоза – предизвикателство в диагностиката. Конферентен сборник. Трета национална конференция за редки болести и лекарства сираци 2012; 17.

2. Цанева М, Х Попов. Дивертикулоза на сигмата със „cap polyposis" – съобщаване на един случай и преглид на литературата. Извънаредна национална конференция  по патология 2012; 20.

3. Попов Х, П Колова, Д Константинова. Синдром на Patau – регулярна тризомия 13 – демонстрация на случай. Извънаредна национална конференция  по патология 2012; 22.

4. Попов Х, П Генев. Сравнително морфометрично проучване на тумор асоциираните тъканни мастоцити при рецидивиращи уротелни карциноми на пикочен мехур. XI национален конгрес по патология 2013; 43-44.

5. Попов Х, П Генев. Микроскопски особености на редки варианти на уротелните карциноми. XI национален конгрес по патология, 2013; 46.

Член на

Българския лекарски съюз и Българското дружество по патология.