Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Ас. д-р Данаил Иванчев Личев


Катедра: Анестезиология, спешна и интензивна медицина
УС:
Е-поща: danail.lichev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 610

 

Биография

Роден на 24.12.1976 в гр. Плевен.
През 2003 завършва медицина в МИ-Плевен.
01-03. 2004 - лекар във вътрешно отделение в МБАЛ „Кнежа”
03-12.2004 - лекар в ЦСМП - Шумен
2005 – 2007 - лекар в ЦСМП - Плевен
2007 – 2008 - лекар в КИРМ – Плевен
2009 до момента – лекар в КАИЛ МБАЛ „Св. Марина” ЕАД гр. Варна
2014 придобита специалност по Анестезиология и интензивно лечение
Административен асистент в КАСИММ МУ-Варна.

Публикации

Член на