Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Деница Ярославова Дукова д.м.


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС: Гастроентерология, хепатология и хранене
Е-поща: denitsa.dukova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 231

 

Биография

Родена съм на 20.09.1985 г. в гр. Шумен. Завърших медицина в Медицински университет - Варна през 2010 г. 2011 г. започнах специализация по гастроентерология, а от 2014 г. до момента работя като лекар-специализант в клиника по Гастроентерология на МБАЛ Света Марина. През 2016 г. имам успешно защитен дисертационен труд на тема "Клинико-диагностични, терапветични и прогностични аспекти на автоимунните чернодробни болести". От 2017 г. съм асинтент към Катедрата по вътрешни болести, УС по гастроентерология, хепатология и хранене на МУ-Варна.  Научните ми интереси са в областта на хроничните вирусни хепатити, автоимунните чернодробни болести. Член съм на БЛС, Българско дружество по гастроентерология, Българска асоциация за изучване на черния дроб.​

Публикации

Член на