Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Дарина Иванова Иванова


Катедра: Образна диагностика и лъчелечение
УС:
Е-поща: darina.ivanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978-507

 

Биография

Родена на 24.10.1983г. в гр. Варна. Завършила специалност “Медицина “ в МУ – Варна през 2008г.  Има специалност Образна диагностика от 2014г.  От 2009г. е асистент към УС “Рентгенов лаборант” на МК – Варна.  От 2012г. е асистент към Катедра по образна диагностика и лъчелечение.

Публикации

Член на

БЛС, БАР, ESR и ESPR (Еuropean society of pediatric radiology).