Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Дарина Кирилова Георгиева-Христова д.м.


Катедра: Нервни болести и невронауки
УС:
Е-поща: darina.georgieva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 236

 

Биография

Доц. д-р Дарина Кирилова Георгиева-Христова е родена на 18.10.1975г. в гр. Варна. През 1994 г. се дипломира с пълно отличие в Трета природо-математическа гимназия  „Акад. Методий Попов" – гр. Варна, с профил биология. Завършва медицинското си образование през 2000 г. в МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов"-Варна с отличен успех и пълно отличие на държавните изпити. От 2001 г. до 2002г., работи като лекар в ЦСМП- гр. Добрич. От 2002г. след конкурс  е асистент в Клиника по нервни болести, към Катедра  „Нервни болести" на МУ-Варна. От 2006г е старши асистент, а от 2011г.-  главен асистент към катедрата. През 2010г. придобива клинична специалност по „Нервни болести" и  допълнителна квалификация ВСД по ЕМГ-2014г. От 2015г. е началник Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти. През 2016г. защитава дисертационен труд и придобива образователна и научна степен „доктор". Има придобити и допълнителни квалификации по: „Педагогически основи на академичното преподаване", „Педагогическа квалификация на обучителиот лечебните заведения", „Обучение за работа с платформа за електронно обучение Blackboard Learn". Д-р Георгиева води упражнения на студентите от специалности „Медицина", „Дентална медицина", „Медицински сестри" и „Акушерки" към МУ-Варна. Участва, като отговорник за провеждане на летен стаж по „Нервни болести " на студенти по „Медицина". Владее английски и руски езици, притежава компютърна грамотност.

Доц. д-р Георгиева има широки научно-практически интереси в областта на мозъчно-съдовите заболявания, заболяванията на периферната-нервна система, демиелинизиращите и възпалителни заболявания на нервната система. Поддържа високо ниво на литературна осведоменост и същевременно непрекъснато усъвършества теоретичната и практическата си дейност в областта на неврологията. Има над 30 пълнотекстови публикации в Български и чуждестранни списания; над 30 научни доклади на Български и чуждестранни научни форуми с публикувано резюме в научни списания.  Активно участва в учебната програма и в международни, републикански и регионални научни прояви на катедрата.  

Публикации

Член на

  • Български лекарски съюз
  • Българско дружество по неврология
  • Българско дружество по главоболие
  • Комисия за провеждане на лечение по програми (диабетна полиневропатия, епилепсия, болест на Паркинсон, Множествена склероза).
  • Областна специализирана комисията за отлагане на имунизациите по медицински противопоказания в срок по-дълъг от три месеца.