Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Гл.ас. Десислава Валентинова Русева д.м.


Катедра: Психиатрия и медицинска психология
УС:
Е-поща: desislava.ruseva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

​Родена на 22.07.1975 г. в гр. Варна. Завършва психология през 2006 г. и магистратура „Психология и психопатология на развитието” – 2007 г.  Придобива специалност „Клинична психология” - 01. 2012г. Сертифициран позитивен психотерапевт. От 2010 г. е асистент по медицинска психология към Катедра по психиатрия и медицинска психология. Докторант към Катедра по психиатрия и медицинска психология.

Публикации

​Има 8 публикации и 5 участия в национални и международни конференции. Основните научни разработки са в областта на кризисните интервенции.

Член на

​СУ-Варна, ДППТ​