Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Aс. д-р Деян Людмилов Дженков д.м.


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:
Е-поща: dzhenkov@mu-varna.bg
Телефон: 052/978 272

 

Биография

Д-р Деян Людмилов Дженков е роден на 31.ІІІ.1973 град Добрич. Завършва медицина през 1999 година в Тракийски Университет – Стара Загора. След дипломирането си работи като ординатор в Патологоанатомично отделение при МБАЛ – Силистра. През 2006 година е избран за асистент в Катедрата по обща и клинична патология при МУ – Варна. През 2007 придобива специалност по Обща и клинична патология.

Публикации

  1. M. Tzaneva, D. Dzhenkov, K. Kalchev Chromogranin A expression in diffuse gastric carcinoma.
  2. М. Цанева, Д. Дженков, К.Иванов. Морфологично и хистохимично изследване на стомашен карцином при млади пациенти. Trakia Journal of Sciences. 2008
  3. Цанева М, Цветкова В, Дженков Д, Маневска Б. Промени в профила на слузната секреция при Helicobacter pylori асоцииран хроничен гастрит. Национална конференция на патолозите в България. "50 години Катедра по обща и клинична патология - Варна", 7-9 октомври 2011, Варна. Сборник  резюмета 2011, стр. 14 № 8.

Член на

Българския лекарски съюз и Българското дружество по патология