Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Гл. ас. д-р Деян Стоянов Хрусафов д.м.


Катедра: Психиатрия и медицинска психология
УС:
Е-поща: hrusafov@gmail.com / hrusafov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

​Д-р  Деян Стоянов Хрусафов е асистент към МУ-Варна. Родена на 21.10.1980г. в гр. Варна. Завършила медицина в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов” – гр.Варна, 2004г. От 20010 г. е асистент по психиатрия към Мъжко Отделение, Първа психиатрична клиника към Катедрата по психиатрия и медицинска психология. Придобита специалност  по обща психиатрия – през 2010г. Професионални интереси в областта на  общата психопатология, психофармакоогията и биологичната психиатрия.

Публикации

Научни публикации​​
Има над 10 участия в публикации и над 50 участия в научни конгреси. Основните му научни разработки са в областта на депресията и шизофренията.

Член на

​БПА, БЛС​