Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. д-р Диана Гочева Господинова


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:Съдебна медицина и деонтология
Е-поща: diana.gospodinova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 528

 

Биография

​Родена е на 23.05.1969 г. в гр. Стара Загора. Завършила е медицина в ТУ- Ст. Загора през 1994г. От 2013г. е асистент в Катедрата (УС) по съдебна медицина и деонтология на МУ-Варна. Придобита специалност: съдебна медицина и деонтология през 2001 г.

Публикации

​Основни научни разработки са в областта на съдебномедицинската токсикология, остеология,  внезапната детска смърт и др.
Научни публикации

Член на

Български институт на съдебномедицинските специалисти, БЛС, Българско дружество по съдебна медицина