Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Диана Петкова Господинова–Вълкова д.м.


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС:Белодробни болести и алергология
Е-поща: dipetkova@hotmail.com / diana.petkova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 353

 

Биография

Родена на 28.03.1965г. През 1984г.завършва средно образование в Първа Езикова Гимназия Варна с немски и английски език със златен медал, а през 1990г. Медицински Университет Варна като първенец на випуск. През 1994г. е избрана за асистент в Катедрата по Белодробни болести. През 2000г. придобива специалност Вътрешни болести, а през 2002г. Белодробни болести. Специализира в  Швейцария  и Австрия. През 2009г. защитава дисертация на тема :„ Дихателни нарушения по време на сън: оценка на риска и клиничната ефективност от приложението на неинвазивна  вентилация nCPAP, BIPAP, VPAP в домашни условия”, с научен ръководител проф. д-р Кр.Кисьова, д.м.н и консултант: Dr.D.h.c.Andreas Knoblauch. Научните и интересите са насочени в областта на медицината на съня, неизвазивната вентилация, белодробната хипертония, история на медицината и мениджмънт на качеството в здравеопазването. Създава и ръководи център по Медицина на съня в МБАЛ”Св.Марина” Варна, въвежда ЕFQM модела за управление на качеството.

Публикации

Научни публикации​​

Отворен достъп

Има над 120 научни публикации.

Член на

Член е на Българското дружество по белодробни болести, а през 2010г. е избрана за член на  Управителния му съвет, ръководител на Работна  група по пулмонална хипертония към дружеството. Член на Българското дружество по алергология, Член на Европейското респираторно общество, член на Швейцарското дружество по мениджмънт на качеството в здравеопазването. Асоцииран редактор на списание InSpiro.