Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Диляна Драгомирова Паламудова


Катедра: Образна диагностика и лъчелечение
УС:
Е-поща: D.Palamudova@mu-varna.bg
Телефон: +359 52/978 833

 

Биография

​Д-р Диляна Драгомирова Паламудова е родена през 1988г. в гр. Г. Ораховица. Завършва Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров"  през 2007г. . Дипломира се през 2013г. като магистър по медицина в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов". От 06.2015г. работи като лекар в клиника по лъчелечение УМБАЛ "Св. Марина" Варна. От 01.09.2016г. е специализант по лъчелечение. От 02.2017г. е асистент по лъчелечение към Катедра образна диагностика и лъчелечение към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" .

Публикации

Член на