Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Проф. д-р Добринка Демирева Радойнова - Ялъмова д.м.


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС: Съдебна медицина и деонтология
Е-поща: dobrinka.radoinova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 783

 

Биография

Родена е на 19.06.1952 г. в гр. Варна. Завършила е Медицина в гр. Варна през 1976 г. От 1977 г. е асистент в Катедра патоанатомия, от края на 1977 г. – асистент в съдебна медицина. Придобита специалност: съдебна медицина и деонтология (1981 г.) През 2002 г. защитава дисертационен труд на тема: “Определяне на човешкия ръст по дългите кости на крайниците в съдебната медицина и в антропологията”.

Публикации

Тя е била национален консултант по съдебна медицина през 2006 и 2011 г., има над 100 публикации, 4 съвместни монографии, 2 учебника и над 150 участия в научни конгреси. Научните й интереси са: съдебна антропология, теория на съдебномедицинската експертиза, деонтология, лекарски грешки, история на медицината и др.

Научни публикации

Отворен достъп

Член на

Член на Български лекарски съюз; Член на Съюза на учените в България – клон Варна; Член на българското дружество по съдебна медицина; Член на българското антропологично дружество;    Член на Европейското антропологично дружество; Член на дружеството по история на медицината; Член на дружеството “Безопасност на движението” – Варна; Член на Европейска асоциация на тъканните банки.