Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Добринка Калинова Дончева


Катедра: Физиология и патофизиология
УС: Физиология
Е-поща: Dobrinka.Doncheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Д-р Добринка Дончева е родена в гр. Смолян през 1990 г. Завършва Природо-математическа гимназия "Васил Левски" в гр. Смолян през 2009 г. и Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, специалност "Медицина" през 2017 г. От септември 2016 г. до май 2017 г. е демонстратор в катедра „Физиология и патофизиология". А от септември 2017 г. е хоноруван асистент към катедра „Физиология и патофизиология", УС "Физиология" при Медицински университет – Варна. От 12.03.2018 г., след успешно положен конкурсен изпит, е назначена за редовен асистент в същата катедра.

Публикации

Член на